Odpowiedzi

2010-02-07T14:16:20+01:00
Przyczyny upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego:
wewnętrzne:
- brak żołnierzy na granicach państwa, co doprowadziło do ich osłabienia
- wciągnięcie legionów do walk pomiędzy kandydatami do tronu cesarskiego
- walka o tron
- dochodzenie do władzy osób nie przygotowanych do jej pełnienia, byłych dowódców wojskowych i osób nie pochodzących z Rzymu
- brak pieniędzy na wzmocnienie armii
- coraz liczniejszy proletariat, który żądał tylko chleba i igrzysk
- ogromne koszty utrzymania dworu cesarskiego
- przywiązanie żołnierzy do swoich dowódców a nie do państwa
- wysokie podatki, rujnujące średniozamożnych obywateli
- duże terytorium państwa, którym nie można było zarządzać z jednego ośrodka
- brak już w późniejszych dziejach mądrych władców, którzy potrafiliby utrzymać państwo rzymskie w jedności
- upadek pax romana
zewnętrzne:
-najazdy barbarzyńców
- wędrówka ludów w IV- V w.
4 4 4
2010-02-07T14:16:35+01:00
Upadło ono z powodu zbyt dużej wielkości, bo przez nią władcy się podzielili cesarstwem na części i doszło do wojen domowych. Poza tym przyczynami były też:
- podział społeczeństwa
- niezadowolenie ludzi z rządów senatu
- brak reform
- krysys armii rzymskiej
- bunty niewolników, chłopów i podbitej ludności
- głód
6 3 6
2010-02-07T14:17:33+01:00
Powody upadku cesarstwa Rzymskiego:
- częste wojny na wschodzie z Persami
- napływ plemion germańskich na zachodzie
- działania wojenne na wschodzie utrudniały obronę granicy z Europą.
- Germanowie coraz częściej udawali się w głąb cesarstwa Rzymskiego i pustoszyli je.
-Upadek gospodarstwa przyczynił się również do upadku cesarstwa-kryzys gospodarczy(upadek rolnictwa,rzemiosła i handlu) spowodowany coraz większym obciążeniem podatkowym.
-kryzys władzy- częste zmiany cesarzy.
-wojny domowe

3 3 3