Zadanie w równaniach
w największym porcie morskim świata, w Rotterdamie przeładowuje się corocznie o około 114,9 mln ton towaru więcej niż w największym porcie Japonii-Kobe.W obydwu tych portach przeładowuje się łącznie 430,7 mln ton towarów.Ile milionów ton towarów przeładowuje się w każdym z tych portów

3

Odpowiedzi

2010-02-07T14:20:08+01:00
X - tyle się przeładowuje w Rotterdamie
y - tyle się przeładowuje w Cobe

x = y + 114,9
x + y = 430,7

x - y = 114,9
x + y = 430,7

Sumujemy stronami

x - y + x + y = 114,9 + 430,7
2x = 545,6
x = 545,6 / 2 = 272,8

y = x - 114,9 = 272,8 - 114,9 = 157,9

x = 272,8
y = 157,9
1 5 1
2010-02-07T14:22:00+01:00
X - ilość towaru przeładowywanego w Kobe
x + 114,9 - ilość towaru przeładowywanego w Roterdamie
x + x + 114,9 = 430,7
2x = 430,7 - 114,9 = 315,8
x = 157,9 mln ton
x + 114,9 = 157,9 + 114,9 = 272,8 mln ton
odp
w Kobe przeładowuje się 157,9 mln ton , a w Roterdamie 272,8 mln ron
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T14:22:26+01:00
X-port Japonii Kobe
x+114,9mln-port Rotterdam
430,7mln- łącznie
x+x+114,9mln=430,7mln
2x+114,9mln=430,7mln
2x=430,7mln-114,9mln
2x=315,8mln /:2
x=157,9mln
157,9mln+114,9mln=272,8mln
Odp. W porcie Japonii Kobe - 157,9mln ton, a w porcie Rotterdamie - 272,8mln ton.
1 5 1