Na podstawie poniższych informacji dobierz dzieciom imiona. Wszystkie zdania są prawdziwe.

Jeśli Ola jest druga, to Jaś trzeci.
Dzieci o imionach na taką samą literę stoją obok siebie.
Agatka i Julia mają różny kolor włosów.
Jeśli Julia jest czwarta, to Krzyś jest trzeci.
Agatka jest czwarta lub Krzyś jest piąty.

Wpisz imiona dzieci bez przecinków w kolejności, w jakiej stoją.

1

Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2010-02-27T12:23:33+01:00
A. Jeśli Ola jest druga, to Jaś trzeci.
B. Dzieci o imionach na taką samą literę stoją obok siebie.
C. Agatka i Julia mają różny kolor włosów.
D. Jeśli Julia jest czwarta, to Krzyś jest trzeci.
E. Agatka jest czwarta lub Krzyś jest piąty.

Jeśli podane zdania są prawdziwe to kolejność dzieci jest następująca:
1. Agatka
2. Julia
3. Jaś
4. Ola
5. Krzyś

Spr.
Zdanie A jest implikacją "jeśli ... to ..." i tego typu zdanie tylko wtedy jest fałszywe, gdyby Ola była druga a Jaś nie byłby trzeci, czyli jeśli Ola nie jest druga Jaś może być trzeci.

Zdanie B oznacza, że Julia i Jaś muszą stać obok siebie i w podanym ustawieniu tak jest.

Zdanie C jest koniunkcją, czyli zdania są połączone spójnikiem "i", tzn., że obydwa zdania muszą być prawdą, czyli Agatka i Julia muszą mieć inny kolor włosów i w podanym ustawieniu tak jest.

Zdanie D jest implikacją "jeśli ... to ..." i tego typu zdanie tylko wtedy jest fałszywe, gdyby Julia była czwarta a Krzyś nie byłby trzeci, czyli jeśli Julia nie jest czwarta Krzyś nie musi być trzeci.

Zdanie E jest alternatywą czyli zdania są połączone spójnikiem "lub". Alternatywa jest prawdziwa, gdy co najmniej jedno ze zdań jest prawdziwe. Tzn., że albo Agatka musi być czwarta, albo Krzyś piąty.