Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T14:31:28+01:00
1)
Pewnego dnia, Damian wybierał się na kolonie zimową. Rodzice odwieźli go na autobus, pożegnali się i pojechali do domu. Droga tego dnia był bardzo śliska. Następnego dnia, Damian dowiedział się że jego rodzice zginęli w wypadku drogowym. Nasz bohater bardzo rozpaczał po stracie rodziców. Po powrocie koloni wychowaniem, Damiana zajął się jego wujek. Chłopiec czuł się bardzo dobrze u wuja. Pewnego dnia gdy Damian wybrał się na spacer do lasu. Chłopiec nie wrócił do domu na kolację ,jego wujek zaczął się martwić. Zadzwonił na policję i zaczęto poszukiwania. Po tygodniu poszukiwań znaleziono ciało Damiana zakopane w lesie. Okazało się że Damian został zamordowany. Mordercę Damiana dręczyły koszmary po tygodniu zabójca zmarł w tajemniczych okolicznościach. Prawdopodobnie zabiły go duch Damiana i jego rodziców.

One day, Damian went to settlements winter. Parents they took him back to the bus, they said goodbye and they went home. Road that day was very slippery. Of next day, Damian learnt that his parents died in a road accident. The boy very much grieved for parents. On one's return from holidays with upbringing, absorbed Damian oneself his uncle. The boy felt very well at the uncle. One day when Damian went for a walk to forest. The boy didn't get back home for the supper, his uncle started worrying. He called the police and searches were started. After the week of searches Damian's body buried in the forest was found. As it turned out Damian was murdered. Nightmares tormented Damian's murderer after the week the murderer died in mysterious circumstances. They probably killed him spirit of Damian and his parents

2)
W pewnym niewielkim miasteczku stał dawno opuszczony już cmentarz. Do miasteczka sprowadziła się rodzina z dwójką dzieci. usłyszeli o nawiedzonym cmentarzu od swoich sąsiadów, ale dorośli jak to dorośli jedynie się z tego śmiali. Dzieci ogromnie przejęły się tą historią. Rodzice nie wierzyli w tę historię o duchach pojawiających się na cmentarzu, ale dzieci owszem. Pewnego wieczoru rodzice dzieci postanowili wyjść na romantyczna kolację do restauracji za miastem. Dzieci zostały, więc same w domu. Koło 12.00 w nocy Mej i jej brat Jan usłyszeli śpiew kobiety. Wyjrzeli przez okno a na jednym z nagrobków siedziała kobieta w białej szacie i śpiewała. Niespodziewanie odwróciła się do dzieci i szeroko się uśmiechnęła. Rozpłynęła się w powietrzu. Mej wrzasnęła z przerażenia i czym prędzej chciała biec do swojego pokoju. Gdy wchodziła na schody zobaczyła na nich siedzącą postać. Była to ta sama kobieta, którą widziała z bratem przez okno. Wstała ona i podeszła do przerażonej dziewczynki. Położyła jej rękę na głowie poczym szybkim ruchem skręciła jej kark. Gdy chłopak poszedł szukać swojej siostry znalazł jej ciało na łóżku na ścianie pisało ludzką krwią "Niech rodzice lepiej uwierzą"

A graveyard a long time ago left already stood in the certain little small town. To the small town a family got with the kids, the heard about the hit graveyard from one's neighbours, but adults as it grew up only they laughed at it. Parents didn't believe in this ghost story appearing on the graveyard, but children indeed. Of certain parents of children decided to leave on romantic to the restaurant behind the city. Children stayed, so alone at home. 12.00 Wheel at night my and her brother Jan heard the singing of the woman. They looked out out of the window and on one of gravestones a woman sat in the white robe and she sang. Unexpectedly she turned to children and she smiled widely. She dissolved into thin air. Ela she screamed from terror and as soon as possible she wanted to direct to her room. When went stairs up saw the figure sitting on them. She was it is the same woman which she could see with the brother out of the window. She got up and she came up to the horrified girl. She got her hands for her on the head and with fast move broke her neck. When the boy went to search for his sister found the body for her on the bed on the wall wrote with human blood "better let parents believe"


Mam nadzieje że pomogłam obie są moje choć moim zdaniem lepsza jest druga
licze na naj :)
3 4 3