Podstawą graniastosłupa prostego jest równoległobok o bokach równych 6cm i 4cm oraz wysokości opuszczonej na dłuższy bok równej 2,5 cm.Wysokość graniastosłupa stanowi 80% dłuższej krawędzi jego podstawy.Oblicz:
a)objętość tego graniastosłupa
b)pole jego powierzchni

1

Odpowiedzi

2010-02-07T15:33:57+01:00
A - 6cm
b - 4cm
h - 2,5cm
hg - 80%a

Vg - ?
Pg - ?

AD a)

100% - 6
80% - hg
hg= 80%*6/100%
hg= 4,8

Pp= a*h = 6*2,5= 15

Vh=Pp*hg
Vh= 15*4,8 =72

AD b)

Pb= 2*(6*4,8)+2*(4*4,8) = 57,6+38,4 = 96
Pg= 2*Pp+ Pb
Pg= 30+96 = 126

Oczywiście pola są w jednostkach kwadratowych a objętość do sześcianu:)