1. Jak odróżnić propen od propanu? Wiem tyle, że propen odbarwia wodę bromową, ale jaka jest reakcja propenu z wodą bromową?? Mógłby mi ktoś napisać?

2. Jedną z metod otrzymywania alkanów jest synteza Wurtza przebiegające wg schematu:

2R--X + 2Na ---> R--R + 2NaX

gdzie X= Cl, Br, F, I, zaś R jest podstawnikiem węglowodorowym.
Uzupełnij równania następujących reakcji:

a) 2CH₃--CH₂--CH₂Cl + 2Na ---> .................... + 2NaCl
b) ................ + 2Na ---> CH₃--CH₂--CH₂--CH₃ + 2NaCl
c) 2Na + ................. ---> CH₃--CH--CH--CH₃ + 2NaCl

w podpunkcie C) pod jednym i drugim CH powinna być kreseczka w dół i CH₃
I bardzo proszę o wyjaśnienia (zwłaszcza do 2)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T22:26:25+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Ad.1
Propan CH₃-CH₂-CH₃ +Br₂---> reakcja nie zachodzi
Propen CH₂=CH-CH₃ +Br₂--->CH₂-CH-CH₃
...................................I....I
..................................Br..Br
nastąpiło odbarwienie wody bromowej

Ad.2
Synteza Wurtza przebiegająca wg schematu:
2R--X + 2Na ---> R--R + 2NaX
polega na wydłużaniu łańcucha węglowego i otrzymywaniu alkanów z ich pochodnych. Dwie chlorowcopochodne łączą się ze sobą w miejscach w których występowały chlory.Tą samą reakcję zapiszę bardziej obrazowo:
R₁--[X + 2Na + X]--R₂ ---> R₁--R₂ + 2NaX
Nawias kwadratowy pokazuje jak się tworzy cząsteczka NaX
a) 2CH₃-CH₂-CH₂-Cl + 2Na ---> CH₃-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₃ + 2NaCl
b) 2CH₃-CH₂-Cl + 2Na ---> CH₃-CH₂-CH₂-CH₃ + 2NaCl
c) 2Na + 2CH₃-CH-Cl ---> CH₃--CH--CH--CH₃ + 2NaCl
..................I..................I.....I
.................CH₃..............CH₃..CH₃
13 4 13