1. Różnica dwóch liczb wynosi 40. Jeżeli pierwszą z nich zmniejszymy pięciokrotnie, a drugą zwiększymy o 10, to suma tych liczb będzie wynosiła 150. Jakie to liczby?

2. W hurtowni rowerów stały rowery dziecięce i rowery młodzieżowe. Rowery dziecięce miały 3 koła, a rowery młodzieżowe 2 koła. Wszystkich rowerów było 61, a kół 147. Ile rowerów każdego rodzju było w hurtowni?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T14:49:48+01:00
Zadanie I :

x - pierwsza liczba
y-druga liczba

x - y = 40
¹/₅x + y + 10 = 150

x = 40 + y
¹/₅(40 + y) + y + 10 = 150

x = 40 + y
8 + ¹/₅y + y + 10 = 150

x = 40 +y
1,2y = 132

x = 40 + y
y = 110

x = 150
y = 110

Odp: Szukane liczby to 150 i 110.

Zadanie II :

x - rowery dziecięce
y - rowery młodzieżowe

x + y = 61
3x + 2y = 147

x = 61 - y
3(61 - y) +2y = 147

x = 61 - y
183 - 3y + 2y = 147

x = 61 - y
-y = -36 | : (-1)

x = 61 - y
y = 36

x = 25
y = 36

Odp: W hurtowni było 25 rowerów dziecięcych i 36 rowerów młodzieżowych.