Przepisz i uzupełnij słowne zapisy reakcji chemicznych, wskaz substraty i produkty, okresl typ reakcji chcemicznej (reakcje analizy lub reakcje syntezy ) :
a) ......... + .......... ----> tlenek glinu
b) ..................... ----> tlen + srebro
c) tlen + miedź ----> .................
d) tlenek wodoru ----> ......... + .........

2

Odpowiedzi

2010-02-07T14:47:54+01:00


a) tlen + glin ----> tlenek glinu
reakcja syntezy

b) tlenek srebra ----> tlen + srebro
reakcja analizy

c) tlen + miedź ----> lenek miedzi
reakcja syntezy

d) tlenek wodoru ----> tlen+ wodór
reakcja analizy

substraty---->produkty
2010-02-07T14:48:06+01:00
A) tlen + glin ----> tlenek glinu - synteza - substraty - tlen,glin - produkty - tlenek glinu
b) tlenek srebra ----> tlen + srebro - analiza - substraty - tlenek srebra - produkty - tlen,srebro
c) tlen + miedź ----> tlenek miedzi - synteza - substraty - tlen, miedź - produkty - tlenek miedzi
d) tlenek wodoru ----> tlen + wodór - analiza - substraty - tlenek wodoru - produkty tlen, wodór

tlenek wodoru to inaczej WODA