Doświadczenie :
1.wyznacz szybkość średnią marszu ucznia od sali 117 do 123a .
2.pomiarów drogi i czasu dokonaj trzykrotnie zapisz wyniki z dokładnością przyrządów.
3.Oblicz wartości średnie mierzonych wartości oraz szybkość średnią .
4.we wniosku dokonaj analizy niepewności pomiarowych.

Przyrządy: taśma Z DOKŁADNOŚCIĄ 0,001m i stoper z dokładnością 0,00
S- dł. drogi T-CZAS
S1-37,005 T1-29,00
S2-37,50 T2-29,23
S3-37,96 T3-29,04

pROSZE POMÓŻCIE MI TO BARDZO WAŻNE :(

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T15:39:59+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1. , czyli :
s1 = 37,005 m
s2 = 37,50 m
s3 = 37,96 m
obliczasz średnią matematyczną :
s średnia: s1+s2+s3/3 = 112,465 m/3 = 37,488 m +- 0,001 m,
pomiaru dokonałem z dokładnością do 1 mm = 0,001 m
2. pomiar czasu stoperem z dokładnością do 1/100 s
t1 = 29,00 s
t2 = 29,23 s
t3 = 29,04 s
t śr = t1+t2+t3/3 = 87,27 s/3= 29,09 s +- 0,01 s
3. prędkość średnia
Vśr = s śr / t śr
V śr = 37,488 m/29,09 s
Vsr = w przybliżeniu 1,29 m/s