1) Znajomy z zagranicy, który zamierza przyjechać do Polski, chce się czegoś dowiedzieć na temat krajobrazu i ciekawostek przyrodniczych naszego kraju. Poinformuj go:
-Jakie są najciekawsze krajobrazowo miejsca w Polsce
-Jaka roślinność najczęściej występuje w lasach
-Jakie klęski żywiołowe czasami się zdarzają
2) Rozmawiasz ze znajomym z zagranicy na temat systemu politycznego tego kraju. dowiedz się:
-Kto jest głową tego państwa w jego kraju
-jak często odbywają się wybory prezydenckie
-do jakich organizacji międzynarodowych nalezy ten kraj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T13:34:19+01:00
Hello Patrick.!

Wanted to learn something about the landscape and the natural curiosities of our country so I begin to tell you how beautiful is our country.!
Highlights Landscape places in Poland:
1.Biskupin - Fortress built without any nails on, go back a few eras back
2.Kraków - The former Polish capital, plethora of monuments and achievements of medieval culture
3.Gdańsk - an old crane, city living once the amber trade, aquarium
There's a lot but those 3 are in my opinion the most beautiful of beautiful.!
The vegetation of our country consists of about 5 thousand. fungal species and approximately 11 thousand. plant species, including over 2.3 thousand. species of seed plants. Over the past 400 years disappeared in total 228 species including 40 species of vascular plants, 71 species of fungi and 60 species of lichens.
As for natural disasters that so often occur from time to time are storms, downpours, floods. Nature Poland is characterized by great biodiversity and the occurrence of singularities in terms of natural ecosystems and landscapes. Our landscape is very interesting and beautiful.


Na Polski :
Hallo Patryk .!

Chciałeś się czegoś dowiedzieć na temat krajobrazu i ciekawostek przyrodniczych naszego kraju więc zaczynam ci opowiadać jaki piękny jest nasz kraj .!
Najciekawsze krajobrazowe miejsca w Polsce to :
1.Biskupin - Twierdza stworzona bez użycia gwoździ o , cofnięcie się parę epok wstecz
2.Kraków - Była stolica Polski, multum zabytków i osiągnięć średniowiecznej kultury
3.Gdańsk - stary żuraw, miasto żyjące niegdyś z handlu bursztynem, oceanarium
Jest jeszcze wiele ale te 3 są moim zdaniem najpiękniejsze z piękniejszych .!
Roślinność naszego kraju tworzy około 5 tys. gatunków grzybów oraz około 11 tys. gatunków roślin, w tym ponad 2,3 tys. gatunków roślin nasiennych. W ciągu ostatnich 400 lat ubyło ogółem 228 gatunków, w tym 40 gatunków roślin naczyniowych, 71 gatunków grzybów oraz 60 gatunków porostów.
Jeśli chodzi o klęski żywiołowe to się tak często nie zdarzają od czasu do czasu są burze, ulewy, powodzie .Przyroda Polska charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością i występowaniem osobliwych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym ekosystemów. Nasz Krajobraz jest bardzo ciekawy i piękny .


Proszę ;) Liczę na Naj i polecam się na przyszłośc !;))