Dane są dwa naczynia, które mogą pomieścić odpowiednio 3 litry i 4 litry wody. Naczynia nie mają miarki. Można je napełniać przy użyciu pompy lub przelewając wodę z jednego w drugie. W jaki sposób można otrzymać dokładnie 2 litry wody w naczyniu czterolitrowym?

1

Odpowiedzi

2010-02-07T14:53:09+01:00
Najpierw wlewasz do 4 litrowego wody do pełna . Następnie wlewasz z tego 4 litrowego do 3 litrowego. W 2 litrowym zostaje 1 litr. Następnie wylewasz wodę z 3 litrowego i przelewasz do niego z litr w pierwszego pojemnika i znowu napełniasz 4 litrowy i przelewasz do 3 litrowego i masz 2 litry w 4 litrowym.