Odpowiedzi

2010-02-07T15:10:07+01:00
Koncert solowy - utwór na instrument solo z towarzyszeniem orkiestry.

Wariacie- w utworze występuję prosty i łatwy do zapamiętania temat, który ulega zmianą pod wpływem dynamiki, tępa, rytmu, skladu instrumentów , tonacji itp.

kwartet smyczkowy - ma budowę czteroczęściową analogiczną do symfonii. Skład instrumentalny kwartetu smyczkowego: skrzypce i skrzypce II, altówka i wiolonczela.

Symfonia - utwór ma budowę czteroczęściową szybka, wolna, taneczna

Sonata - utwór przeznaczony na fortepian solo lub inny instrument z towarzyszeniem fortepianu. ma budowę 2,3 lub 4-częściową Pierwsza część zwana jest allegrem sonatowym

Rondo - w utworze występuje część stała zwana refrenem oraz części zmienne zw. epizodami lub kupletami
a ine ma krótszej wersjii ?????????????????????//