1.Opisz, co działo się podczas zlodowacenia północnopolskiego w południowej części naszego kraju. Podaj przykłady osadów i form powierzchni Ziemi powstałych w tym okresie.
2. Wymień nazwy gór w Polsce, w których rozwinęły się lokalne lodowce w plejstocenie. Jaki miały one wpływ na rzeźbę tych gór.
3. Wymień dotychczasowe najważniejsze wydarzenia geologiczne holocenu. Jaki miały one wpływ na rzeź terytorium Polski.

1

Odpowiedzi

2009-10-08T22:31:25+02:00
1.oczko,oz,lądolód,jezioro rynnowe,powierzchnia moreny dennej,wzgórza moreny czołowej, jezioro moreny dennej, sandr,pradolina.
2.Wieżyca,Dylewska Góra, Góra Zamkowa.
3.Nasunął się lądolód.
4 3 4