1. Definicja oporu ruchu.
2. Co stawia opór poruszającym się ciałom?
3. Co dzieje się z poruszającym się ciałem pod wpływem oporu ruchu?
4. Co to jest siła tarcia?
5. Od czego zależy wielkość siły tarcia?
6. Wzór na siłę tarcia. Wyjaśnij symbole we wzorze, wyprowadź jed. podst. siły tarcia
7. Co to jest tarcie statyczne i tarcie dynamiczne?
8. Jak człowiek zmniejsza opory ciał stałych? (napisać i opisać 2 przykłady)
9. Jak człowiek wykorzystuje opory ciał stałych? (napisać i opisać 2 przykłady)
10. Jak człowiek zmniejsza opory cieczy? (napisać i opisać 2 przykłady)
11. Jak człowiek wykorzystuje opory cieczy? (napisać i opisać 2 przykłady)
12. Jak człowiek zmniejsza opory gazów? (napisać i opisać 2 przykłady)
13. Jak człowiek wykorzystuje opory gazów? (napisać i opisać 2 przykłady)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T15:06:19+01:00
1.Jest to suma sił przeciwdziałających ruchowi ciała
2.powietrze ,przyciaganie,geste ciecze
3.gdy na ciało działa siła oporu ciało zaczyna zwalniac,ciężko się porusza
4.Jest to siła powodująca hamowanie. Wytracona w ten sposób energia zamienia się w ciepło i jest bezpowrotnie tracona. Siła tarcia jest skierowana w przeciwną stronę do kierunku ruchu.
5.Najprostsze stwierdzenia dotyczące tarcia mówią, że
- tarcie zalezy od siły nacisku
i
- tarcie zalezy od rodzaju stykających sie powierzchni
Takie przybliżenie bardzo często nam wystarcza do rozwiązywani aprostych zgadnień
6.T=f*N [N]

Oznaczenia:

T - siła tarcia;
f - współczynnik tarcia (cecha charakterystyczna danego materiału); N - siła nacisku (siła działająca pod kątem prostym do płaszczyzny styku trących powierzchni, najczęściej jest to składowa ciężaru)
7.Tarcie spoczynkowe (statyczne) – tarcie ślizgowe, występujące między dwoma ciałami gdy nie przemieszczają się względem siebie.Siła tarcia równoważy siłę działającą na ciało.
8.Człowiek zmniejsza opory ciał stałych poprzez stosowanie smarów, olejów, łożysk kulkowych, poprzez zmiany z posuwania na toczenie, zmniejszenie siły nacisku na podłodze a także poprzez wygładzenie powierzchni.
9.Hamulce.
10.Stosuje opływowe kształty łodzi.
11.4.Moderatory reakcji jądrowych, w elektrowniach atomowych(Np.D₂O-ciężka woda).
Wiecej nie wiem .;]
5 3 5