Odpowiedzi

2010-02-08T09:56:56+01:00
Zapamiętajmy: W jednej z głównych prawd wiary wyznajemy, że "Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze". Boża sprawiedliwość nie wyklucza jednak miłosiernego przebaczenia ludzkich niewierności. Może z niego skorzystać każdy, kto porzuci zło i nawróci się do Boga.

Możesz w swoje pracy dodać takie coś;p
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T13:40:37+01:00
Mówi się, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym.
Sędzia sprawiedliwy to taki, który wyznacza kary proporcjonalne do win.

Mówi się, że Bóg jest miłosierny i może wybaczyć wszystko.
Jakiż sens ma miłosierdzie i wybaczenie, gdy tak czy inaczej wymierza się karę?

Przypuśćmy, że osoba A ukradła osobie B samochód. Zaraz potem umiera. Umiera z brzemieniem grzechu. Bóg może osobie A wybaczyć jego czyn, ale nie może nie wymierzyć kary (w postaci piekła czy innego znęcania sie na delikwencie). Ponieważ po śmierci nie będziemy raczej w stanie nic naprawić, ani zmienić, to choć kara wydaje się bezsensowna, to Bóg przez to, że jest z definicji sprawiedliwy będzie musiał karę wymierzyć. Czy w takim wypadku można powiedzieć że Bóg jest miłosierny i wybaczający? Przecież wybaczenie ma tylko sens, gdy odstępujemy od wymierzenia sprawiedliwości. Na tym polega wybaczenie. Inaczej to jest tylko hipokryzja.

Dla mnie bycie sprawiedliwym i miłosiernym wykluczają się nawzajem.