Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T20:49:13+01:00
Przyrodnicze:
- dostęp do wody
- baza surowcowa
- warunki klimatyczne
- ukształtowanie terenu
- walory krajobrazowe
- walory przyrodnicze

poza przyrodnicze:
- baza energetyczna
- rynek zbytu
- infrastruktura techniczna
- zaplecze naukowo-badawcze
- zasoby siły roboczej
- wykształcona kadra pracownicza