Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T15:17:43+01:00
Transformacja w Polsce 1989 - ogół zmian w sferze polityki, gospodarki i struktury społecznej, których głównym celem jest przejście od państwa komunistycznego do państwa w pełni demokratycznego na drodze reform. Prowadzi do wykształcenia się nowych struktur i instytucji politycznych posiadających poparcie społeczeństwa. Forma jej przemian ma charakter ewolucyjny, natomiast treść dokonywanych zmian formę rewolucyjna.

Etapy transformacji

Początek transformacji przypada na koniec lat osiemdziesiątych. Zła koniunktura gospodarki, brak artykułów pierwszej potrzeby takich jak żywności, ubrań i leków oraz trudna sytuacja mieszkaniowa przyczyniły się do wywołania fali strajków i wystąpień przeciwko władzy komunistycznej.

Przyspieszenie zmian przyniosło zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki w 1984 roku przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa SB. Osoba księdza stanowiła zagrożenie dla trwałości systemu komunistycznego, gdyż jawnie popierał podziemną „Solidarność” także posiadał ogromny autorytet, za którym stały tysiące wiernych.

Odwagi, szczególnie duchowej, osobom dążącym do zmian w systemie politycznym Polski dodawał Papież - Polak Jan Paweł II. Popierał on dążenie do zrzucenia jarzma komunizmu i działania „Solidarności”. W czasie swoich pielgrzymek w 1983 i 1987 roku dał świadectwo wiary w pozytywne przemiany i polepszenie sytuacji w Polsce.

Najważniejszym etapem przemian ustrojowych były obrady „Okrągłego Stołu”. Po długich rozmowach 5 kwietnia 1989 roku zawarto kompromis. W ramach „porozumień kwietniowych” miały odbyć się nowe wybory do Sejmu i Senatu, a także przywrócony miał być urząd prezydenta.

Dnia 4 czerwca 1989 roku odbyły się wybory parlamentarne, w których Solidarność zdobyła większe poparcie niż Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. W Sejmie Solidarności przypadło 161 miejsc, natomiast w Senacie 99 na 100.

Po wyborach czerwcowych, 24 sierpnia 1989 roku Sejm powołał na stanowisko premiera Tadeusza Mazowieckiego. Rząd pod jego przewodnictwem był pierwszym niekomunistycznym rządem Polski oraz jedynym takim rządem w Europie Środkowo – Wschodniej.

Zakończenie transformacji w Polsce przypada na przełom lat 1990 i 1991. W styczniu 1990 roku rozwiązano komunistyczną partię PZPR, a w grudniu prezydentem został Lech Wałęsa - pierwszy polski prezydent wybrany w wyborach powszechnych. Koniec przemian przypada na październik 1991 roku, gdy odbyły się wolne i w pełni demokratyczne wybory do Sejmu i Senatu.
3 4 3