W podanej niżej informacji skreśl wyrazy zbyteczne a pozostaw właściwe.

W XVIII wieku narodził się we Francji nowy prąd społeczno- kultularny
Włoszech
nazywanym odrodzeniem . Jedynym z jego czołowych przedstawicieli był
oświeceniem
Galileusz . Nowy nurt charakteryzował się dążeniem do poznania świata za
Monteskiusz
pomocą intuicji . Większości odkryć dokonano w dziedzinie nauk
rozumu
przyrodniczych i ścisłych .
ścisłych i humanistycznych


POPRAWNE ODPOWIEDZI PRZEPISZCIE W OPOWIEDANIE ,

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T15:05:11+01:00
W XVIII wieku narodził się we Francji nowy prąd społeczno- kultularny
nazywanym oświeceniem. Jedynym z jego czołowych przedstawicieli był
Monteskiusz. Nowy nurt charakteryzował się dążeniem do poznania świata za
pomocą rozumu. Większości odkryć dokonano w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych .