Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-07T15:05:17+01:00
Napięcie powierzchniowe – występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazowym lub inną cieczą zjawisko fizyczne polegające na powstawaniu dodatkowych sił działających na powierzchnię cieczy w sposób kurczący ją (dla powierzchni wypukłej przyciągający do wnętrza cieczy, dla wklęsłej odwrotnie), a także wielkość fizyczna ujmująca je ilościowo. Zjawisko to ma swoje źródło w siłach przyciągania pomiędzy molekułami cieczy. Występuje ono zawsze na granicy faz termodynamicznych, dlatego zwane jest też napięciem międzyfazowym.


dasz najj
7 5 7