Odpowiedzi

2009-10-08T19:33:41+02:00
Świętokrzyski Park Narodowy – jeden z 23 parków narodowych na terenie Polski, utworzony w 1950 r.

Park położony jest w centralnej części Gór Świętokrzyskich i obejmuje: pasmo Łysogór (z najwyższym szczytem Łysicą - 612 m n.p.m. i Łysą Górą (Świętym Krzyżem) - 595 m n.p.m.), część pasma Klonowskiego (z górami Psarską i Miejską), Doliny Wilkowskiej i Doliny Dębniańskiej, a także trzy enklawy - Górę Chełmową, Las Serwis i Skarpę Zapusty (od roku 1996).

W 1950 r. część pasma Gór Świętokrzyskich nazwano Puszczą Jodłową im. Stefana Żeromskiego, który był zwolennikiem i rzecznikiem ochrony tego obszaru.
Warte odwiedzenia w Świętokrzyskim Parku Narodowym są:

Muzeum przyrodnicze na Świętym Krzyżu. W muzeum można obejrzeć minerały i skamieniałości, florę i faunę oraz eksponaty związane z zagrożeniami parku, a także ekspozycję o parkach krajobrazowych Gór Świętokrzyskich.
Klasztor benedyktynów świętokrzyskich z XII w. na Świętym Krzyżu. W okresie rozwoju opactwa (XIII i XIV w.) powstały tu najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego - Kazania świętokrzyskie i Pieśni Łysogórskie.
Wał kultowy wokół Łysej Góry z IX i X w.
W bezpośrednim sąsiedztwie parku warte zwiedzenia są:

klasztor sióstr benedyktynek z 1633 r. w Świętej Katarzynie
kościół w Bielinach (wczesnobarokowy z pierwszej połowy XVII w.)
kościół w Bodzentynie (gotycki z połowy XV w.)
kościół w Słupi Nowej (późnorenesansowy z drugiej połowy XVII w.)
budynek opactwa szpitalnego z XVI w. w Nowej Słupi
muzeum starożytnego hutnictwa w Nowej Słupi
Bodzentyn - kolegiata z XV wieku oraz ruiny zamku biskupiego, kapliczki św. Franciszka i św. Mikołaja położone przy szlaku ze Świętej Katarzyny na Święty Krzyż, tu znajduje się siedziba dyrekcji parku
osada Tarczek - kościółek romański
Chybice - gotycki kościół Kazimierzowski
Grzegorzowice - kościółek z romańską absydą
dymarki we wsi Nowa Słupia
4 4 4
2009-10-08T20:06:18+02:00
Świętokrzyski PN- Obejmuję Łysogóry-najwyższe pasmo Gór Świętokrzyskich, z gołoborzami, czyli rumowiskami głazów kwarcytowych pochodzących z kambru, niepokrytych roślinnością (lub rzadko ). Występują w nim zwarte drzewostany jodły, charakterystyczny jest kosaciec syberyjski, pełnik europejskim pióropusznik strusi. Spośród zwierząt spotkać można m.in. cietrzewia i gniewosza plamistego.
Utworzony został 1.04.1950 r.
Ogólna powierzchnia parku wynosi 5908 ha.
4 4 4