1. Uprość wyrażenie:
a)6(a+2b)-3(2a-3b)
b) 4(b+3)+3(a-b)
c) 7(b+c)-3(b+2c)
d) 5(a+3)+2b-3(a+b)

2. Wykonaj działania i oblicz wartość liczbową:
a) 3(x-1)-2 dla x= 4,1
b) 2(y+6)-4(y-6) dla=y= 1/2
c)3(a-8)-(5-2a) dla= -0,5
d) 4(x-y)-(-x+y) dla= x = 3/2 y=-1

3.
Pierwszy odcinek ma długość x+3, a drugi jest cztery razy dłuższy. Zapisz różnicę długości drugiego odcinka i połowy pierwszego odcinka w postaci wyrażenia algebraicznego. Wykonaj obliczenia dla x=1,4
daje naj!!!

3

Odpowiedzi

2010-02-07T15:39:47+01:00
Zad.1
a)6a+12b+6a-9b=12a+3b
b)4b+12+3a-3b=b+12+3a
c)7b+7c+3b+6c
d)5a+15+2b+3a+3b=8a+15+5b

Zad.2
a)3x-3-2=3*4,1-3-2=12,3-3-2=7,3
b)2y+12+4y-24=2*1/2+12+4*1/2-24=1+12+2-24=-19
c)3a-24-5+2a=3*(-0.5)-24-5+2*(-0.5)=-1.5-24-5-1=-31.5
d)4x-4y+x-y=4*3/2-4*(-1)+3/2-(-1)=6+4+2i1/2=12i1/2

Zad.3
x+3 -pierwszy odcinek
4(x+3) -drugi odcinek
1/2(x+3) -połowa pierwszego odcinka

4(x+3)-1/2(x+3)=4x+12+1/2x+1i1/2=4i1/2x+13i1/2
4i1/2x+13i1/2=4i1/2*1,4+13i1/2=4,5*1,4+13,5=6,3+13,5=19,8

jako kreski ułamkowej używałam /
1 1 1
2010-02-07T15:44:12+01:00
A) 6(a+2b)-3(2a-3b)
6a+12b-6a+9b ( 6a i -6a się redukują )
21b
b) 4(b+3)+3(a-b)
4b+12 +3a-3b
b +12 +3a
c) 7(b+c)-3(b+2c)
7b +7c -3b -6c
4b + c
d) 5(a+3)+2b-3(a+b)
5a +15 +2b -3a -3b
2a +15 -b
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T16:01:01+01:00
1.
a) 6(a+2b)-3(2a-3b)=6a+12b-6a+9b=21b
b) 4(b+3)+3(a-b)=4b+12+3a-3b=3a+b+12
c) 7(b+c)-3(b+2c)=7b+7c-3b-6c=4b-c
d) 5(a+3)+2b-3(a+b)=5a+15+2b-3a-3b=2a-b+15
2.
a) 3(x-1)-2=3(4,1-1)-2=3×3,1=9,3
b) 2(y+6)-4(y-6)=2(1/2+6)-4(1/2-6)=1+12-2+24=35
c) 3(a-8)-(5-2a)=3(-0,5-8)-(5-2×(-0,5))=-1,5-24-(5+1)=-25,5-6=-31,5
d) 4(x-y)-(-x+y)=4(3/2-(-1))-(-3/2+1)=4×2 1/2+1/2=4×5/2+1/2=
=10+1/2=10 1/2
3.
skoro jeden odc to x+3 a drugi 4 razy dluzszy to:
4(x+3)-1/2(x+3)=4x+12-1/2x-3/2=3 1/2x+10 1/2
skoro x=1,4 to:
3 1/2×1,4+ 10 1/2=3,5×1,4+10,5=4,9+10,5=15,4
2 5 2