Zad.1
Drut miedziany o długości 1m po ogrzaniu o 1000C wydłuzył się o 1,6 mm. Ile będzie wynosić długość tego
drutu po ogrzaniu o 3000C?
zad.2
Człowiek na Ziemi waŜy 75kg. Jaki jest jego cięzar? Jaka będzie masa i cięzar tego człowieka na KsięŜycu?

Jaka siła wyporu działa na balon o objętości 50m3 wypełniony wodorem? Masę powłoki balonu zaniedbaj.
Gęstość wodoru 0,09 kg/m3, gęstość powietrza 1,3 kg/m3. Porównaj wartość siły wyporu z wartością siły
cięŜkości

1

Odpowiedzi

2010-02-07T19:28:01+01:00
Zadanie 2.
Ziemia
m=75kg
Fg= ciężar

Fg= m * g

g = 10m/s2

Fg= 75 * 10 = 750 N

Księżyc
Masa będzie taka sama, czyli 75 kg.
Z kolei ciężar będzie mniejszy zgodnie z zasadą, iż przyciąganie na Księżycu jest 6 razy mniejsze niż na Ziemi, czyli :

F = 75 * 10/6= 125 N
4 1 4