Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T15:32:00+01:00
Równianie reakcji:
CH₄ + 2O₂ ----> CO₂ + 2H₂O
1mol 2 mole 1mol 2 mole
V metanu=2m³=2000dm³
na spalenie 22,4 dm³ metanu potrzeba 2*22,4dm³ tlenu, a zatem na spalenie 2000dm³ metanu potrzeba x dm³ tlenu
x=(2*22,4dm³*2000dm³)/22,4dm³*x dm³
x=4000dm³

22,4dm³ tlenu to jest 1mol=32g
4000dm³ tlenu to jest xg
x=(4000dm³*32g)/22,4dm³
x= 5714,3g=5,7143kg