Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T15:39:54+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
2. Sokrates:
- uważał, że istnieje bezwzględna prawda i bezwzględne dobro, które można poznać na drodze rozumowej. Człowiek, mając wiedzę o tym co dobre, sam stanie się dobry, sprawiedliwy i uczciwy, ponieważ zło jest tylko wynikiem nieświadomości
tego, co dobre.

3. Platon:
- według niego świat składał się ze zmiennej i zniszczalnej materii oraz z niezmiennych i niematerialnych idei. W świecie tym człowiek zajmował miejsce wyjątkowe. Jego materialne ciało uległo zniszczeniu, ale niematerialna dusza trwała wiecznie i miała dostęp do świata idei.

4.
Arystoteles:
- głosił apoteozę rozumu
- utrzymywał że cała rzeczywistość ukształtowana jest z tzw. materii pierwszej, którą kształtuje jakaś forma
- Przyrodę widział jako proces nieustannie zmierzający do osiągnięcia doskonałości


5. Heraklit:
- twierdził że wszechświat jest w stanie nieustannej przemiany i ruchu, nic nigdy nie pozostaje tym samym, skąd powiedzenie:,, nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki"


1. Demokryt:
- według niego wszechświat składa się z próżni i krążących w niej atomów
313 4 313
Dostałam z tego 6 dzięki:-D
666666
Dostałam 6 dzięki 
Dostałem z tego 6 i 5
świetna odpowiedź! :D