Odpowiedzi

2010-02-07T15:14:39+01:00
Auksyny są to związki organiczne, które charakteryzuje zdolność wywoływania wzrostu
elongacyjnego (wydłuŜeniowego) komórek łodygi w sposób podobny do kwasu indolilo-3-
octowego. Test wygięciowy Avena i test cylindryczny Avena potwierdzaja i słuŜą do oznaczania i
porównywania ilości auksyn.
Najpospolitszą i prawdopodobnie jedyną naturalną
auksyną wszystkich roślin wyŜszych jest:
kwas indolilo-3-octowy. Podobne działanie do do IAA
mają auksyny syntetyczne, stosowane w róŜnych celach
w rolnictwie i ogrodnictwie.