Prosze o przetłumaczenie łacińskiego tekstu "O wojnie Trojan"
De bello Troiano.
1. Romani narrabant Romam antiquam coloniam Troianorum (esse) et Troianos Romanorum proavos esse.
2. Olim Troiam, oppidum clarum in Asia situm, Graeci decem annos obsidebant.
3. Bellum inter Troianos et Graecos longum et asperum esse legebamus.
4. Troiani magna cum audacia muros oppidi sui defendebant.
5. Imprimis Hector, Priami filius, potentia sua Troiam defendebat.
6. Tamen multi et Troiani et Graeci, quamquam belli periti erant, in muris et in campo cadebant.
7. Postea Graeci dolo Troianos vincunt et Troiam flammis delent.
8. Ulixes enim Graecis ita dicebat: "Equum ligneum aedificabimus et uterum equi viris armatis implebimus.
9. Nos autem navigia ascendemus et non longe navigabimus.
10. Troiani nos in Graeciam navigare putabunt.
11. Bellum hodie non finiemus, sed cras Troia nostra erit".

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T15:26:11+01:00
1. Rzymianie opowiadali, że Rzym był starożytną kolonią Trojan i Trojanie byli przodkami Rzymian.
2. Kiedyś Troję, sławne miasto położone w Azji, Grecy oblegali 10 lat.
3. Czytaliśmy, że wojna między Trojanami i Grekami była długa i ciężka.
4. Trojanie z wielką odwagą bronili murów swojego miasta.
5. Szczególnie Hector, syn Priama, bronił Troi swoją siła ( ze wszystkich swoich sił).
6. Jednak ginęło dużo Trojanów i Greków, chociaż byli doświadczeni w murach i na polu.
7. Następnie Grecy zwyciężają Trojan podstępem i płomieniem niszczą Troję.
8. Odyseusz mianowicie mówił Grekom: " Zbudujemy drewnianego konia i wypełnimy brzuch konia uzbrojonymi mężami".
9. My natomiast wejdziemy na statek i popłyniemy niedaleko.
10. Trojanie pomyślą, że płyniemy do Grecji.
11. Wojny nie zakończymy dziś, ale Troja będzie nasza.
9 4 9
  • Użytkownik Zadane
2010-02-08T17:33:13+01:00
1. Rzymianie opowiadali, że Rzym był starożytną kolonią Trojan i Trojanie byli przodkami Rzymian.
2. Kiedyś Troję, sławne miasto położone w Azji, Grecy oblegali 10 lat.
3. Czytaliśmy, że wojna między Trojanami i Grekami była długa i ciężka.
4. Trojanie z wielką odwagą bronili murów swojego miasta.
5. Szczególnie Hector, syn Priama, bronił Troi swoją siła ( ze wszystkich swoich sił).
6. Jednak ginęło dużo Trojanów i Greków, chociaż byli doświadczeni w murach i na polu.
7. Następnie Grecy zwyciężają Trojan podstępem i płomieniem niszczą Troję.
8. Odyseusz mianowicie mówił Grekom: " Zbudujemy drewnianego konia i wypełnimy brzuch konia uzbrojonymi mężami".
9. My natomiast wejdziemy na statek i popłyniemy niedaleko.
10. Trojanie pomyślą, że płyniemy do Grecji.
11. Wojny nie zakończymy dziś, ale Troja będzie nasza.
12 3 12