Zad.1oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa , który w podstawie ma trójkąt prostokątny o bokach 6cm,8cm i 10 cm a wysokość jest równa 12 cm,.

zad.2 oblisz pole powierzchcni bocznej i pole powierzchni całkowitej prostopadłścianu o wymiarach a=6cm b=8cm i wysokość h=10cm .....


za rozwiązania dzienkuje

2

Odpowiedzi

2010-02-07T15:26:49+01:00
Zad.1
W trójkącie prostokątnym zawsze najdłuższy bok jest przeciw prostokątną.
Zatem pole podstawy graniastosłupa:
Pp=½*6*8=24 [cm²]
V=Pp*h=24cm²*12cm=288 cm³


zad.2
Pole powierzchni bocznej=polu wszystkich ścian.
Dwie ściany mają wymiary 6na10 cm, a dwie 8na10 cm.
Ppb=2*6*10+2*8*10=120+160=280 [cm²]
Ppc=Ppb+2*Pp=280+2*6*8=280+96=376 [cm²]
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T15:32:51+01:00
Ad.1
Pp: a*b/2
Pp: 8*6/2
Pp: 48/2 =24 i razy DWA po dwie podstawy= 48cm2

Pb: 8*12=96*3=288cm2

PC= 48+288+336cm2

ad.2
Pb:10*8= 80cm²
PC: 2ab+2ac+2bc
Pc: 2(6*8)+2(6*10)+2(8*10)=96+120+160+376cm2