1.Wymień rodzaje źródeł historycznych i podaj ich przykłady .
2.Wymień osiągnięcia ludów starożytnych .
3 . Wyjaśnij pojęcia : Faraon , papirus , piramida , mumia , monarchia , kodeks , demokracja , filozofia , republika .
4 Wyjaśnij kim byli : Aleksander Wielki , Hammurabi .
5 Czego nauczyliśmy się od Starożytnych Greków .?
NIE Z INTERNETU BO ZGŁOSZĘ SPAM . !

1

Odpowiedzi

2010-02-07T15:42:43+01:00
1.ustne - przekazywane z pokolenia na pokolenie np legendy
rzeczowe np monety zbroje
pisane np listy kroniki pamiętniki
2.Sumerowie-pierwsza cywilizacja,miasta,wyrabiali cegłę,wytapiali szkło,pismo klinowe i koło garncarskie
Babilończycy-najsłynniejsza wieża Babel władca Babilończyków to Hammurabi
byli doskonałymi matematykami i astronomami opracowali też kalendarz
Asyryjczycy-doskonali wojownicy
3.Faraon-władcca Egipcjan
papirus-materiał na którym pisano
piramida-grobowiec faraona
mumia-szczontki faraona owiniente w bandaże
monarchia- nie wien
kodeks-czegoś np praw "oko za oko ząb za ząb"
demokracja-władza ludzi (patrycjuszy)
filozofja-nie wiem
republika-państwo?(republika Czeska)

4.Aleksander Wielki-król wygrał wiele wojen
Hammurabi-władca Babilończyków
5.
-demokracja
-teatr
-olimpiada
-łaźnia parowa
3 2 3