A)Oceń, czy podanie zdania są prawdziwe czy fałszywe (uzasadnij odpowiedź):
1.Całe DNA zawiera informację genetyczną.
2.Każda komórka organizmu (człowieka) zawiera taką samą ilość DNA.
3.Cząsteczki DNA u organizmów tego samego gatunku są identyczne.

b)Określ, które odcinki DNA (z przewagą jakich par zasad) są trwalsze i dlaczego?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T16:26:19+01:00