Opuść nawiasy i wykonaj redukcję wyrazów podobnych:
a) (-y2 – 5y) – (3y2 + 2y – 4) – (7y2 + 4) =
b) (2,7x – 3,2y + 12,5) – (3,8x – 2,2y + 3,6) + (4,5x + 3) =

Wykonaj redukcję wyrazów podobnych i oblicz wartość liczbową otrzymanych wyrażeń dla a=1 i b=-1:
a) (4a – 2b) – 6a – (7b -8) =
Wykonaj mnożenia:
a) 3x(x – 9y – 11) =

Wykonaj mnożenia i przeprowadź redukcję wyrazów podobnych:
a) 7b(5 + 3ax) – (2a – 5b) • 2bx =

Wykonaj mnożenia:
a) (4z2 – 1)(z2 + 5) =
b) (5ab2 + 4b3) (3ab3 – 4a2) =
c) (7x3 – xy) (-2x2y2 + 5xy) =
d) (x2 + 2y – 5x) (2x2 – 3y) =
e) (x – y)2 =
f) (-5x + 3)2 =

prosze o pomoc:)

1

Odpowiedzi

2010-02-07T15:50:28+01:00
A) (-y2 – 5y) – (3y2 + 2y – 4) – (7y2 + 4) = -y² -5y -3y² -2y +4 -7y² -4= -11y² -7y
b) (2,7x – 3,2y + 12,5) – (3,8x – 2,2y + 3,6) + (4,5x + 3) = 2,7x -3,2y +12,5 -3,8x +2,2y -3,6 +4,5x +3= 3,4x -1y +11,9

a) (4a – 2b) – 6a – (7b -8) = 4a -2b -6a -7b +8= -2a -9b +8
-2*1 -9*(-1) +8= -2 +9 +8= 15

a) 3x(x – 9y – 11) =3x² -27xy -33x


a) 7b(5 + 3ax) – (2a – 5b) • 2bx = 35b + 21abx -4abx +10b²x= 35b +17abx +10b²x


a) (4z2 – 1)(z2 + 5) =4z4(do 4potegi) +20z² -z² -5= 4z4 +19z² -5
b) (5ab2 + 4b3) (3ab3 – 4a2) =15a²b5 -20a3b² +12ab6 -16a²b3
c) (7x3 – xy) (-2x2y2 + 5xy) = -14x5y² +35x4y +2x3y3 -5x²y²
d) (x2 + 2y – 5x) (2x2 – 3y) = 2x4 -3x²y +4x²y -6y² -10x3 +15xy= 2x4 +x²y -6y² -10x3
e) (x – y)2 = x² +y² -2xy
f) (-5x + 3)2 = 25x² +9 -30x