Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-07T15:32:10+01:00
Jest 10 przekazań bozych

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T15:36:29+01:00
Jest 10 przykazań Bożych
Jam jest pan Bóg twój który cie wywiódł z ziemi Egipskiej z domu niewoli
1 Nie bendziesz miał Bogów cudzych prze demno
2 Nie bendsziesz brał imienia pana boga twego na daremno
3 Pamientaj abyś dzień święty święcił
4 Czcij ojca i matke swoją
5 nie zabijaj
6 nie cudzołóżcz
7 nie kradnij
8 nie mów fałszywego świedectwa przeciw bliżniemu swemu
9 nie pożondaj żony bliżniego swego
10 Ani żadnej żeczy która jego jest


3 przykazania odnośzą sie do Boga
a 7 pozostałych do ludzi.
2 5 2