Odpowiedzi

2009-10-08T23:12:44+02:00
Dwa ładunki elektryczne znajdują się w odległości 0,75*10^-10m od siebie. Oblicz energię potencjalną oddziaływania elektrycznego układu tych ładunków. Ładunek elektryczny każdego z nich wynosi 1,6*10^-19C, K=9*10^9 Nm^2/C^2

Ep=k* Q*q/r, gdzie:
K=9*10^9 Nm^2/C^2
r=0,75*10^-10m
q=Q=1,6*10^-19C

Ep=9*10^9 { Nm^2/C^2} * 1,6*10^-19 [C] * 1,6*10^-19 [C] /0,75*10^-10 [m]
Ep=9*10⁹ * 1,6*10⁻¹⁹ * 1,6*10⁻¹⁹/0,75*10⁻¹⁰ [ Nm²/C²*C² :m]
Ep=9*10⁹ * 2,56*10⁻³⁸/0,75*10⁻¹⁰ [ Nm ]
Ep=23,04*10⁻²⁹/0,75*10⁻¹⁰ [ Nm ]
Ep=36*10⁻¹⁹ [ Nm ]
Ep=3,6*10⁻¹⁸ [ Nm ]