Odpowiedzi

2010-02-07T15:40:07+01:00
Bo jest tam przedstawione życie w łagrach w których panują zupełnie odmienne prawa i wartości. Nie ma w nich miejsca na pomoc bliźnim, litość, miłość. Każdy walczy o jedzenie, lekarstwa,wolność, życie. Jest to zupełnie inny świat od tego, co my mamy i tego który był przed wojną dla tych ludzi.To, co było zakazane i negowane, w łagrach wypełniało treść życia i było czymś zupełnie naturalnym.