Odpowiedzi

2010-02-07T15:39:19+01:00
Egatywne
Wojna północna w ktorą wciągnięto Polske pogłębiła kryzys po zniszczeniach dokonanych przez wojny bo toczyła sie na jej terenach.
Walka o władze pomiedzy Sasami a Leszczyńskim podzieliła Polske na dwa wrogie obozy.
Przeciwstawiano sie reformatorskim poczynaniom króla z obawy przed wprowadzeniem rządów absolutnych.
Pozytywne
Ożywił sie handel (wywiany towarów z Saksonią)
Na wzór wytworni saskich powstały manufaktury produkujące fajans i porcelanę
Zastąpiono pańszczyznę opłatami czynszowymi
6 4 6