Napisz program, który obliczy sumy odpowiadających sobie elementów dwóch tablic jednowymiarowych A, B wypełnionych liczbami losowymi z zakresu od zera do wartości podanej przez użytkownika, a następnie wpisze je do tablicy C. (C++)

1

Odpowiedzi

2010-02-07T16:49:40+01:00
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <time.h>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
srand(time(NULL));

cout<<"Podaj rozmiar tablicy."<<endl;
int sizearray;
cin>>sizearray;

cout<<"Podaj maksymalna liczbe jaka mam wylosowac."<<endl;
int zakres;
cin>>zakres;

int* A = new int [sizearray];
int* B = new int [sizearray];
int* C = new int [sizearray];

cout<<"Tablice A wypelnilem wartosciami:"<<endl;
for(int i=0; i<sizearray; i++)
{
A[i] = rand()%(zakres+1);
cout<<A[i]<<" ";
}
cout<<endl;

cout<<"Tablice B wypelnilem wartosciami:"<<endl;
for(int i=0; i<sizearray; i++)
{
B[i] = rand()%(zakres+1);
cout<<B[i]<<" ";
}
cout<<endl;

cout<<"Tablice C wypelnilem wartosciami:"<<endl;
for(int i=0; i<sizearray; i++)
{
C[i] = A[i]+B[i];
cout<<C[i]<<" ";
}
cout<<endl;

delete []A;
delete []B;
delete []C;

getchar();
return 0;
}
1 5 1