Cenę rakiety tenisowej podwyższono o 20%, a następnie tę podwyższoną cenę obniżono o 20%. Jaka jest cena rakiety po podwyżce i po obniżce w stosunku do ceny pierwotnej?

A: Taka sama
B: niższa
C: wyższa
D: niezmieniona

Proszę obliczenia ; )

2

Odpowiedzi

2010-02-07T15:44:15+01:00
X- cena poczatkowa
1,2x- cena po podwyzce
1,2*0,8*x=0,96x

Odp niższa
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T15:46:18+01:00
Założenie: początkowa cena rakiety to 100zł.

podwyżka o 20%
1,20 * 100zł= 120zł

obniżka zmienionej ceny o 20%
0,80 * 120zł = 96zł

cena początkowa jest większa od ceny po 2 zmianach .
Odp B - niższa.
2 5 2