Odpowiedzi

2010-02-07T15:53:24+01:00
Tak jest to trójkąt prostokątny.

Ob = 5cm + 5cm + 1,5cm = 11,5cm

P= 1/2 * 5cm *1,5cm = 1/2 * 7,5cm² = 3,75cm²
2010-02-07T15:54:04+01:00
P= 10*3/2
P=15
jest trójkątem
1 1 1
2010-02-07T15:55:54+01:00
Obliczmy długość boków tego trójkąta oznaczając je jako IABI, IBSI, IACI

A=(-2,-2),
B=(-3,1),
C= (7,1)

IABI = √(-3-(-2))²+(1-(-2))² -pierwiastek nad całością
IABI= √1+9=√10

IBCI =√7-(-3))² +(1-1)²
IBCI=√100
IBCI = 10

IACI=√ (7-(-2))²+(1-(-2))²
IACI= √81+9 = √90

(√10)² +(√90)² = 10²
10+90=100
100=100
Z TW. odwrotnego do TW. Pitagorasa obliczyliśmy że jest to trójkąt prostokątny.

P = 1/2 x √10x√90) = 1/2 x 30 = 15
O= √90+√10+10