Przetłumacz na polski:
Brighton, and the neighbouring area of Hove, are sometimes considered as one city. But when someone asks a Hove resident whether they live in Brighton, they are usually met with the response, "No, Hove actually!" The recent Richard Curtis film "Love Actually is a play of words on this response. This is because Hove is seen as a more desirable location, with its expensive, white Gregorian terrace houses lining the quiet streets. Brighton has a younger population and is slightly more downmarket.
Proszę o odpowiedzi a nie o wklejanie z translatora.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T16:13:00+01:00
Brighton i sąsiedni obszar z Obrócił się, czasami jest rozważony jako jedno miasto. Ale kiedy ktoś pyta Podnoszonego mieszkańca, czy oni żyją w Brightonie, oni zwykle są spotkać się z odpowiedzią, "Żaden, Podnoszony właściwie!" Ostatni Ryszard Curtis film "Kochają Właściwie jest grą słów na tej odpowiedzi. To jest, ponieważ Obrócił się jest zobaczony jako bardziej pożądane miejsce, z jego...
1 5 1