Uzupełnij:
a)-9a²-6ab=-3(............)
b)p-½r=½(............)
c)4x-y=4(............)
d) a-3b=3(............)
e)5x+5y+1=5(............)
f)6cd²-cd=2cd(............)
g)a²b-2a³=½a²(............)
2) Wpisz odpowiedznie sumy algebraiczne
a)6x²y-9x²y=3x²(............)
b)6x²y-9x²y=(-3y)(............)
c)6x²y-9x²y=6xy (............)
e)5a²b²-a³b³=a²b²(............)
f)5a²b²-a³b³=(-5a²)(............)
g)5a²b²-a³b³=5ab(............)
3) Oblicz (licz sprytnie)
a)149.9+149,9*8-1499=.................................................
b)14 1/21×8/17+14 1/21x9/17=.......................................
c)¹/₃₃₃x⅛+¹/₁₁₁x²³/₂₄=..................................................
d)7³+7÷7²+1=............................................................
4) Uzupełnij
a) (a+b)x³+(a+b)x²+(a+b)x=(a+b)x(...................................)
b)(x+1)x²+(x+1)(1-x)+(x+1)²=(x+1)(...................................)

Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias proszę o szybkie rozwiązanie zadania!!! :):):)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T15:52:18+01:00
Uzupełnij:
a)-9a²-6ab=-3(3a^2+2ab)
b)p-½r=½(2p-r)
c)4x-y=4(x-0,25y)
d) a-3b=3(1/3a-b)
e)5x+5y+1=5(x+y+0,2)
f)6cd²-cd=2cd(3d-0,5)
g)a²b-2a³=½a²(2b-4a)
2) Wpisz odpowiedznie sumy algebraiczne
a)6x²y-9x²y=3x²(2y-3y)
b)6x²y-9x²y=(-3y)(-2y+3y)
c)6x²y-9x²y=6xy (x-1,5x)
e)5a²b²-a³b³=a²b²(5-ab)
f)5a²b²-a³b³=(-5a²)(-b^2+0,2ab^2)
g)5a²b²-a³b³=5ab(ab-0,2a^2b^2)
2010-02-07T15:54:47+01:00
A)-9a²-6ab=-3(3a+3b)
b)p-½r=½(1/2p-r)
c)4x-y=4(x-y/4)
d) a-3b=3(a/3-b)
e)5x+5y+1=5(x+y+0,2)
f)6cd²-cd=2cd(3d-cd/2cd)
g)a²b-2a³=½a²(1/2- 1/4a)
pozdrawiam:)