Oblicz stosując prawa działań na potęgach.

(2²)⁻⁴ : 2⁻⁶

Oblicz.
(⅕)⁻² × ( 1 ⅔)⁻¹ - (3⁻¹ - 2⁻¹)⁻² : (2/21)⁻¹

Porównaj liczby.

[(4⁻¹ + 4⁻¹)⁻¹ + 4⁻¹]⁻¹ oraz ∑[(½)⁻¹ + (½)⁻¹]⁻¹ + (½)⁻¹∑⁻¹

[(6⁻¹ + 6⁻¹)⁻¹ + 6⁻¹]⁻¹ oraz ∑[(⅓)⁻¹ + (⅓)⁻¹]⁻¹ + (⅓)⁻¹∑⁻¹

∑- nawias sześcienny.

Proszę o pomoc i wytłumaczenie.

1

Odpowiedzi

2009-10-08T19:58:36+02:00
(2²)⁻⁴ : 2⁻⁶=2⁻⁸:2⁻⁶=2⁻²

Oblicz.
(⅕)⁻² × ( 1 ⅔)⁻¹ - (3⁻¹ - 2⁻¹)⁻² : (2/21)⁻¹= 5²*3/5-(⅓-½)⁻²:21/2 = 25*3/5-(2/6-3/6)⁻²:21/2 = 15-(6/5)²:21/2 = 15-36/25*2/21=15-72/525=14 453/525 =14 151/175

Porównaj liczby.

[(4⁻¹ + 4⁻¹)⁻¹ + 4⁻¹]⁻¹ = [(¼+¼)⁻¹+¼]⁻¹ = [2+¼]⁻¹= 4/9
oraz ∑[(½)⁻¹ + (½)⁻¹]⁻¹ + (½)⁻¹∑⁻¹

[(6⁻¹ + 6⁻¹)⁻¹ + 6⁻¹]⁻¹ = [(⅙+⅙)⁻¹+⅙]⁻¹=[3⅙]⁻¹=6/19
oraz ∑[(⅓)⁻¹ + (⅓)⁻¹]⁻¹ + (⅓)⁻¹∑⁻¹

Niestety nie wiem,co trzeba zrobić tymi nawiasami sześciennymi.