Odpowiedzi

2010-02-07T16:00:59+01:00
Cmol=n/Vr

n=ms/M
Na2O=2*23+16=46+16=52u
n=20/52=0,38

Cmol=0,38/320g=0,001
2 1 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T16:02:39+01:00
Do 300 g wody dodano 20 g Na2O. Oblicz stężenia molowe tego roztworu wiedząc że gęstość tego roztworu wynosi 1,1g/cm3

masa wody = 300 g
masa substancji = 20 g
masa molowa Na₂O = 46 + 16 = 62 g
d = 1,1 g/cm³


masa roztworu = masa substancji + masa wody
mr = 20 + 300 = 320 g

obliczam objętośc roztworu

d = m/V
V = m/d
V = 320/1,1
V = 290,9 cm³ = 0,290 dm³

Obliczam liczbę moli
n = ms/M
n = 20/62
n = 0,32 mola

Obliczam stężenie molowe
Cm = n/V
Cm = 0,32/0,290
Cm = 1,1 mol/dm³
6 1 6
2010-02-07T16:03:18+01:00
Na20+H2O= 2NaOH
d=m/v
v=m/d
v=320/1,1=290 g/cm3
masa Na2O=67g
62g - 1 mol
20g - x
x=0,32 mol
Cm= 0,32/290=0,001 mol/cm3
1 1 1