Odpowiedzi

2010-02-07T16:08:25+01:00
Musisz dokonać dwóch rodzajów krytyki tego źródła - krytyki zewnętrznej oraz wewnętrznej źródła.
Ta pierwsza zajmuje się ustalaniem pochodzenia źródła i jego autentyczności. Należy więc ustalić miejsce i czas powstania danego źródła, autorstwo oraz okoliczności, które towarzyszyły powstaniu tego źródła (jesli takie były i uda się je ustalić). Chodzi więc mniej więcej o to, czy dane źródła powstało współczesnie opisywanym zdarzeniom, czy też nie i dzieli je określony okres czasu. Co do autentyczności to chodzi, czy źródło, które mamy w ręku jest oryginalne, czy też jest to np. falsyfikat albo jakaś kopia.
Natomiast zadaniem krytyki wewnętrznej jest ustalenie stopnia wiarygodności źródła. Chodzi więc o to czy źródło mówi prawdę obiektywną, czy też nie. Co autor tego źródła wiedział na opisywany temat i czy jest to obiektywne, a jeśli np. nie to dlaczego? Chodzi więc o to, czy treść danego źródła podaje fakty mające w rzeczywistości miejsce, czy też mówi o rzeczach zmyślonych.
Tak to mniej więcej wygląda.
Warto sięgnąć do literatury na ten temat np. Moszczyńska, Topolski, Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych.
1 3 1