Mam zadanie z gegry...oto ono

1Uzasadnij konieczność ochrony biologicznych zasobów mórz i oceanów.
2.Jakie bogactwa mineralne są obecnie eksploatowane spod dna obszarów szelfowych?
3.Wymień zasoby oceanów,które mogą zostać wykorzystane już w najbliższej przyszłości.

Z góry dzięki :]

1

Odpowiedzi

2009-10-08T21:44:52+02:00
1) Morza i oceany są zanieczyszczone substancjami biogennymi (związki fosforu, azotu), toksycznymi (np. metale ciężkie) oraz związkami organicznymi (pestycydy, substancje powierzchniowo czynne, składniki ropy naftowej bardzo szkodliwe dla ekosystemów W tej sprawie podpisano Konwencję Helsińską, o ochronie środowiska Morza Bałtyckiego, podpisaną przez Danię, Finlandię, Niemcy, Polskę i ZSRR (jej organem kierującym została specjalna komisja HELCOM). Dotyczyła ona zanieczyszczeń z lądu, ze statków i składowisk odpadów. W 1992r. podpisano zaostrzoną wersję konwencji, obejmującą również wody wewnętrzne; tekst jej zawiera listę szczególnie szkodliwych i niedozwolonych do stosowania substancji. Ważną działalnością komisji HELCOM jest zbieranie informacji i opracowywanie raportów o stanie środowiska całego obszaru zlewni Morza Bałtyckiego.

3) Kruszywo naturalne, piaski - do zasilania strefy brzegowej;


2) ropa naftowa i jej pochodne