Odpowiedzi

2010-02-07T16:10:59+01:00
A) A=(0,3) B=(-2,2)
b) A=(-3,2) B=(1,4)
c) A=(4,1) B=(-5,1)

a)y=1/2x+3
b)y=1/2x+3,5
x)y=1
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T16:17:14+01:00należy ułożyć układy równań i zastosowac równanie ogólne prostej: y=ax+b ( należy obliczyć a i b)

a) A=(0,3)
x=0, y=3
3=a*0+b

B=(-2,2)
x=-2, y=2
2=-2*a+b

Układ:
3=a*0+b
2=-2*a+b

z pierwszego równania mamy:
b=3
czyli:
2=-2a+3
2a=1
a=½

Równanie prostej ma postać:
y=½x+3


b) A=(-3,2)
x=-3, y=2
2=-3a+b

B=(1,4)
x=1, y=4
4=a+b

Układ:
2=-3a+b
4=a+b

odejmuje równania stronami i "pozbywam się" b:
-2=-4a
a=½

czyli
4=½+b
b=3½

Równaie prostej ma postać:
y=½x+3½


c) A=(4,1)
x=4, y=1
1=4a+b

B=(-5,1)
x=-5, y=1
1=-5a+b

Układ:
1=4a+b
1=-5a+b

odejmuje równania stronami i "pozbywam się" b:
0=9a
a=0

czyli:
1=4a+b
1=4*0+b
b=1

Równaie prostej ma postać:
y=1
1 5 1