Odpowiedzi

2010-02-07T20:36:03+01:00
KOMENTARZ NA POCZĄTEK LITURGII

W imię Jezusa Chrystusa gromadzimy się w Jego dniu w świątyni, aby przeżyć VI Niedzielę Zwykłą wraz z Bogiem. Pragniemy Mu ofiarować wszystkie wydarzenia minionego tygodnia począwszy od tych radosnych, kończąc na tym co nas smuciło, a nawet przynosiło cierpienie.
Bóg zaś pragnie nam ofiarować dar bezcenny: Swojego Syna, Jezusa Chrystusa, którego męka, śmierć i zmartwychwstanie, sakramentalnie uobecnią się na ołtarzu. My zaś będziemy mogli przyjąć Jego i Ciało i Krew, wchodząc w niebiańską komunię miłości.
Bóg także kieruje do nas swoje Słowo. Dzisiaj przede wszystkim mówi nam, że winniśmy pokładać ufność tylko w Nim, wcześniej stając się ubogimi i głodującymi, gdyż wtedy uzyskamy błogosławieństwo, które nas nasyci i nakarmi.

KOMENTARZ DO LITURGII SŁOWA

Chrystus realnie objawia się nam w Swoim Słowie. Poprzez uważne słuchanie i otworzenie serca na to Słowo możemy wejść w komunię duchową z przychodzącym Chrystusem, który dzisiaj nakazuje nam pokładać ufność w Panu, stać się biednymi i głodnymi a także bezgranicznie wierzyć w Jego zmartwychwstanie. Tylko wtedy otrzymawszy Boże błogosławieństwo staniemy się szczęśliwymi.

KOMENTARZ NA OFIAROWANIE

W procesji z darami zanosimy na ołtarz Pana dary chleba i wina, które cudowną mocą Ducha Świętego zmienią się na Ciało i Krew naszego Pana i Zbawiciela. Włączmy się także i my w tę procesję ofiarując Panu wszystkie intencje z jakimi przyszliśmy na tę Najświętszą Ucztę.

KOMENTARZ NA ROZESŁANIE

Chrystus Pan przychodząc do naszych serc pod postacią Chleba i Wina pragnie nas nieustannie wspierać w głoszeniu Dobrej Nowiny. Dlatego z tym chrystusowym błogosławieństwem idźmy do naszych obowiązków, nieustannie świadcząc o Bożej miłości.

MODLITWA POWSZECHNA

1. Jezu Chryste, zmartwychwstały Zbawicielu, prosimy Cię, obdarz zdrowiem i potrzebnymi siłami naszego Papieża N.

2. Jezu Chryste, zmartwychwstały Zbawicielu, prosimy Cię, opiekuj się państwami zagrożonymi gospodarczo.

3. Jezu Chryste, zmartwychwstały Zbawicielu, prosimy Cię, ześlij Ducha Mądrości na wszystkich zdających egzaminy.

4. Jezu Chryste, zmartwychwstały Zbawicielu, prosimy Cię, daj siłę chorym, potrzebną do wytrwałego znoszenia cierpienia.

5. Jezu Chryste, zmartwychwstały Zbawicielu, prosimy Cię, daj życie wieczne naszym bliskim zmarłym.

6. Jezu Chryste, zmartwychwstały Zbawicielu, prosimy Cię, wspomagaj nas nieustannie w trudach dążenia do Królestwa Niebieskiego.
1 5 1