1) a)Liczbę 560 zmniejsz o 20%
b)Liczbę 342 zwiększ o 30%
2.a)Jakim procentem liczby 300 jest liczba 66?
b)O ile procent liczba 56 jest większa od liczby 40?
c)O ile procent liczba 75 jest mniejsza od liczby 120?
3. Cenę laptopa obniżono dwukrotnie,za kazdym razem o 25%. Ostateczna cena wynosi 2250zł Oblicz cenę początkowom.

2

Odpowiedzi

2010-02-07T16:13:03+01:00
A
560-100%
x-80%
x=448

b
342-100%
x-130%
x=444,6

2a
300-100%
66-x%
x=22%

b
40-100%
56-x%
x=140%
wiec jest wieksza o 40%

c
120-100%
75-x%
x=62,5%
100-62,5=37,5%
2010-02-07T16:15:54+01:00
1.
a) 560 - 100%
x - 20%
x=112
560-20%=448
b) 342 - 100%
x - 30%
x=102,6
342+30%=444,6

2.
a) 300 - 100%
66 - x
x=22%
b) 40 - 100%
16 - x
x=40% o 40%
c) 120 - 100%
45 - x
x=37,5 %

3.
2250 - 125%
x- 100%
x= 1800zł
1800 - 125%
y - 100%
y=1440zł Początkowa cena wynosi 1440 zł
Daj naj;]