Daję naj!!!
~
Połącz podane rośliny uprawne z glebami, w których najlepiej się one rozwijają.
Do wyboru takie gleby:
czarnoziemy,
gleby mniej żyzne,
mady.
Rośliny, które trzeba połączyć z glebami:
chmiel,
jęczmień,
pszenica,
żyto,
owies,
ziemniaki,
pszenżyto,
rzepak,
len,
buraki cukrowe.
~
Proszę, mam to na jutro! :(

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T16:36:31+01:00
Czarnoziemy - buraki cukrowe, jęczmień
gleby mniej żyzne- len, chmiel,ziemniaki, owies, pszenżyto.rzepak, żyto
mady- pszenica
2 4 2
2010-02-07T17:03:32+01:00
Mady-przenica
czarnoZiemia-jeczmien,buraki cukrowe
Gleby mniej zyzne-len,owies,zimniaki,zyto,przenrzzytno,rzepak,chmiel
2 2 2