Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T16:12:32+01:00
NTEGRACJA PAŃSTWA, SYSTEM PRAWNY I ADMINISTRACYJNY ORAZ DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I OŚWIATOWA
Integracja ziem polskich po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku nie była sprawą łatwą. Przed nowym państwem stanął problem ujednolicenia wszystkich sfer życia, na terenie całego państwa. Trzeba było stworzyć wspólny system prawny, administracyjny, monetarny, ujednolicić i rozbudować połączenia komunikacyjne, utworzyć polskie szkolnictwo, odbudować zniszczony wojną kraj oraz jego gospodarkę. Państwo nie miało jednolitego systemu prawnego i administracyjnego. W Królestwie Polskim obowiązywał kodeks cywylny Napoleona, na reszcie ziem zaboru rosyjskiego kodeks rosyjski, a w pozostałych zaborach system był identyczny, jak w krajach zaborców (austriacki i pruski). Inny był system administracji, inne role samorządów, inna ordynacja wyborcza, różniły się kompetencje urzędników państwowych. Rzeczpospolita wspaniale poradziła sobie ze stworzeniem nowego systemu. Następne bardzo dobre posunięcia dotyczyły szkolnictwa. Władze rozumiały, jak ważne jest posiadanie wykształconego społeczeństwa. System szkolny był różny w trzech zaborach, lecz wszystkie miały wspólne zadanie – wykrzewienie wszelkiej polskości. Nie istniało więc coś takiego jak “polska szkoła”, tworzono ja od podstaw. Sytuacja szkolnictwa podstawowego i średniego była tragiczna. Jedynie w zaborze pruskim przestrzegany był obowiązek szkolny, w Galicji już tylko w 50%, na obszarze Królestwa Polskiego tylko 16%. Już w 1919 roku wprowadzono obowiązek szkolny dla dzieci od 7 do 14 lat, a reforma, którą uchwalono w 1930 roku wprowadzała obowiązek do 18 roku życia. Te działania doprowadziły do tego, że w roku 1939 już 90% dzieci chodziło do szkoły. Również sztuka, literatura, teatr i muzyka wspaniale się rozwijały. W poezji pojawił się J. Tuwim, J.Iwaszkiewicz, L.Staff, B.Leśmian. W literaturze Witkacy, J.Parandowski, B.Schulz. Głównymi ośrodkami teatralnymi była Warszawa, Wilno i Lwów. Muzyka prezentowała światowy poziom, głównymi przedstawicielami byli K.Szymanowski i F.Nowowiejski.

POLITYKA ZAGRANICZNA
Polityka zagraniczna Polski była wówcas bardzo trudna, musiała brać pod uwagę niekorzystne połorzenie RP , między dwoma wrogimi i agresywnymi państwami: Rosją i Niemcami. Za to stosunki z Francją układały się pomyślnie i został zawarty w 1921 roku układ polityczny i wojskowy oraz podpisano umowę wojskową z Rumunią. Niestety stosunki polsko-czechosłowackie były napięte z powodu sporów o ziemię. Wrogo była również nastawiona Litwa. W 1922 podpisano traktat o życzliwej neutralności z Łotwą, Estonią i Finlandią. Na sytuację międzynarodową Polski na pewno negatywnie wpłynęły układy z Rapallo i Locarno, które stwarzały dla niej bezpośrednie niebezpieczeństwo. Mimo polityki równowagi, czyli zawarcia z ZSRR paktu o nieagresji i podpisania w 1934 roku z Niemcami układu o niestosowaniu przemocy, to zagrożenie zmniejszyło się tylko pozornie. Francja rozluźniła z Rzeczpospolitą stosunki, a nawiązała z Niemcami.PROSZE O naj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!