Rywalizacja o władzę w imperium rzymskim przyczyniła sie do wybuchu licznych wojen.............., które osłabiły kraj.W395 r. cesarz ............. ..........podzielił państwo na dwie części. Powstało wówczas cesarstwo ........................ i ....................... . Najazd plemienia ................. zapoczątkował wielką wędrówkę ludów za upadku cesarstwa.............................. . W ......... r. barbarzyński wódz ............... pozbawił tronu cesarza Romulusa Augustulusa . Datę tę uważ się za umowny koniec ............. .

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-07T17:08:11+01:00
Domowych, Teodozjusz Wielki, zachodniorzymskie, wschodniorzymskie, Hunów,zachodniorzyskiego,476, Odoaker,starożytności.
34 4 34
2010-02-07T22:50:22+01:00
Rywalizacja o władzę w Imperium Rzymskim przyczyniła się do wybuchu licznych wojen DOMOWYCH które osłabiły kraj. W 395 roku cesarzTEODOZJUSZ WIELKI podzielił państwo na dwie części. Powstało wówczas cesarstwo WSCHODNIORZYMSKIE i ZACHODNIOPRZYMSKIE. Najazd plemienia HUNÓW zapoczątkował wielką wędrówkę ludów za upadku cesarstwaZACHODNIORZYMSKIEGO . W 476 r. barbarzyński wódz ODOAKER pozbawił tronu cesarza Romulusa Augustulusa . Datę tę uważ się za umowny koniecSTAROŻYTNOŚCI .
44 4 44