Wszystkie ptaki są zwierzętami____________________
co oznacza,że składają jaja.Jaja ptaków są otoczone twardą wapienną ________
i zawierają dużo materiałów zapasowych w postaci żółtka.Większość ptaków składa jaja w samodzielnie budowanym ______.Po złożeniu jaj ptaki________
je,zapewniając w ten sposób stała temperaturę niezbędną do rozwoju zarodka
Proces ten może trwać u różnych gatunków od kilku do kilku dziesięciu dni.Zależnie od stopnia samodzielności piskląt,wśród ptaków wyodrębnia się gniazdowniki i ___________

1

Odpowiedzi

2010-02-07T16:45:24+01:00
1jajorodnymi 2skorupką 3 gniezdzie 4 ogrzewają je
5
zagnizdowniki
65 2 65
wiem że,wy zawsze oszukujecie.Bopewnego razu z matmy była praca domowa i był ożke
erfer